Chỉ số cá nhân tổng quan

img

Để nhận thu nhập bạn cần có thêm 970 SAP DS cá nhân nữa để đạt năng động tháng.

Điều kiện để đạt năng động tháng?

Tiện ích