Tổng danh sách F1 của bạn. Để tùy chọn danh sách mong muốn vui lòng bấm vào thanh tùy chọn trên bảng danh sách có mũi tên.

Mở mới

Là người mở mới là Shop chịu làm

Năng động

Là người đạt Năng động tháng

Chưa năng động

Là người chưa đạt Năng động tháng

Shop Saphia

Là người thăng hạng làm Shop Saphia trong thời gian CTKM

Danh sách F1

STTHọ và tên

Mọi thông tin thắc mắc về CTKM vui lòng liên hệ tới số điện thoại: 088.608.6842