Thể lệ chương trình

Trong thời gian CTKM diễn ra. Khi tham gia các hoạt động mở Shop mới, Thúc đẩy các Shop năng động và Mở Shop Saphia mới sẽ nhận một số điểm để tham gia chương trình xếp hạng.

demo

Mở mới 1 F1 là Shop chịu làm

+1

Điểm

demo

Có 1 F1 đạt năng động tháng

+1

Điểm

demo

Có 1 F1 thăng hạng làm Shop Saphia

+6

Điểm

img

Mọi thông tin thắc mắc về CTKM vui lòng liên hệ tới số điện thoại: 088.608.6842