Thể lệ chương trình

Trong thời gian thưởng tháng diễn ra, từ ngày 1 cho tới ngày cuối tháng, nếu Shop & Đại Lý đạt được các mốc thưởng dựa trên 3 chỉ số bên dưới sẽ được nhận phần thưởng ở mốc đó. Thưởng sẽ được trả cùng thu nhập của tháng sau.

Mốc nhận thưởng Doanh số cá nhân tháng

Doanh số cá nhân thángPhần thưởng
4.000.000 VNĐ200.000 VNĐ
12.000.000 VNĐ500.000 VNĐ
36.000.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
70.000.000 VNĐ3.000.000 VNĐ
120.000.000 VNĐ5.000.000 VNĐ
240.000.000 VNĐ10.000.000 VNĐ

Mốc nhận thưởng Doanh số nhóm tháng

Doanh số nhóm thángPhần thưởng
12.000 SAP200.000 VNĐ
18.000 SAP500.000 VNĐ
54.000 SAP1.500.000 VNĐ
108.000 SAP3.000.000 VNĐ
216.000 SAP5.000.000 VNĐ
432.000 SAP10.000.000 VNĐ

Mốc nhận thưởng DS đời đại lý tích cực tháng

Doanh số đời đại lý tích cực thángPhần thưởng
18.000 SAP200.000 VNĐ
48.000 SAP500.000 VNĐ
144.000 SAP1.500.000 VNĐ
288.000 SAP3.000.000 VNĐ
576.000 SAP5.000.000 VNĐ
1.152.000 SAP10.000.000 VNĐ

Mọi thông tin thắc mắc về CTKM vui lòng liên hệ tới số điện thoại: 088.608.6842